VỊ TRÍ ĐĂNG TUYỂN

Marketing Online

Xem chi tiết

Tuyển Dụng Nhân Viên Marketing Online Full-time (hạn cuối 31/10/2020)

Nhân Viên Marketing Online Full-time

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Dụng Nhân Viên Marketing Online Full-time (hạn cuối 31/03/2021)

Nhân Viên Marketing Online Full-time

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Kế Toán Nội Bộ

Xem chi tiết

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ (Hạn Cuối 30/11/2019)

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ (Hạn Cuối 31/08/2020)

Nhân viên Kế Toán Nội Bộ

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ (Hạn Cuối 15/04/2021)

Nhân viên Kế Toán Nội Bộ

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Mua Hàng Tiếng Trung

Xem chi tiết

Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung (Hạn Cuối 25/06/2020)

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung (hạn cuối 10/12/2020) Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Nhân viên Mua hàng tiếng Trung

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung (Hạn Cuối 15/04/2021)

Nhân viên Mua hàng tiếng Trung

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Thiết Kế Đồ Họa

Xem chi tiết

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 20/08/2019)

Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 30/09/2020)

Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 28/02/2021)

Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa