VỊ TRÍ ĐĂNG TUYỂN

Marketing Online

Xem chi tiết

Tuyển Dụng Nhân Viên Digital Marketing Executive Full-time (hạn cuối 10/08/2021)

Nhân Viên Marketing Online Full-time

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Dụng Nhân Viên Perfomance Marketing Executive Full-time (hạn cuối 31/03/2021)

Nhân Viên Marketing Online Full-time

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển dụng Nhân Viên Creative Marketing Executive Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm (hạn cuối: 15/01/2022)

Nhân Viên Creative Marketing Executive

Địa điểm: Tầng 5, Tòa Hợp Phát, số 72, Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, Hà Nội

[HN] Công Ty Thương Mại Quốc Tế BlueStars Tuyển Dụng Nhân Viên Creative Marketing Executive (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Creative Marketing Executive

Địa điểm: Tòa Hợp Phát, Tầng 5, Số 72, ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Kế Toán Nội Bộ

Xem chi tiết

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ (Hạn Cuối 15/04/2021)

Nhân viên Kế Toán Nội Bộ

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ (Hạn Cuối 31/08/2020)

Nhân viên Kế Toán Nội Bộ

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ (Hạn Cuối 30/11/2019)

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Mua Hàng Tiếng Trung

Xem chi tiết

Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung (hạn cuối 10/12/2020) Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Nhân viên Mua hàng tiếng Trung

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung (Hạn Cuối 15/02/2021)

Nhân viên Mua hàng tiếng Trung

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung (Hạn Cuối 25/06/2020)

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung (hạn cuối 15/04/2021) Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Nhân viên Mua hàng tiếng Trung

Địa điểm: Tòa Hợp Phát, Tầng 5, Số 58, ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Thiết Kế Đồ Họa

Xem chi tiết

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 28/02/2021)

Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 30/09/2020)

Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Dụng Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 25/02/2023)

Chuyên viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm: Tầng 5, Tòa Hợp Phát, số 72, Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, Hà Nội

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 20/08/2019)

Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 30/06/2021)

Nhân viên Thiết kế Đồ họa

Địa điểm: Tầng 5, Số 72, ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội