VỊ TRÍ ĐĂNG TUYỂN

Marketing Online

Xem chi tiết

Tuyển Dụng Nhân Viên Perfomance Marketing Executive Full-time (hạn cuối 31/03/2021)

Nhân Viên Marketing Online Full-time

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển dụng Nhân Viên Creative Marketing Executive Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm (hạn cuối: 15/01/2022)

Nhân Viên Creative Marketing Executive

Địa điểm: Tầng 5, Tòa Hợp Phát, số 72, Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, Hà Nội

[HN] Công Ty Thương Mại Quốc Tế BlueStars Tuyển Dụng Nhân Viên Creative Marketing Executive (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Creative Marketing Executive

Địa điểm: Tòa Hợp Phát, Tầng 5, Số 72, ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Tuyển Dụng Nhân Viên Digital Marketing Executive Full-time (hạn cuối 10/08/2021)

Nhân Viên Marketing Online Full-time

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Kế Toán Nội Bộ

Xem chi tiết

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ (Hạn Cuối 30/11/2019)

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ (Hạn Cuối 15/04/2021)

Nhân viên Kế Toán Nội Bộ

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ (Hạn Cuối 31/08/2020)

Nhân viên Kế Toán Nội Bộ

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Mua Hàng Tiếng Trung

Xem chi tiết

Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung (hạn cuối 15/04/2021) Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Nhân viên Mua hàng tiếng Trung

Địa điểm: Tòa Hợp Phát, Tầng 5, Số 58, ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung (Hạn Cuối 15/02/2021)

Nhân viên Mua hàng tiếng Trung

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung (Hạn Cuối 25/06/2020)

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung (hạn cuối 10/12/2020) Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Nhân viên Mua hàng tiếng Trung

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Thiết Kế Đồ Họa

Xem chi tiết

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 30/09/2020)

Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 20/08/2019)

Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa

Tuyển Dụng Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 25/02/2023)

Chuyên viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm: Tầng 5, Tòa Hợp Phát, số 72, Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, Hà Nội

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 30/06/2021)

Nhân viên Thiết kế Đồ họa

Địa điểm: Tầng 5, Số 72, ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Tuyển Dụng Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (hạn cuối 28/02/2021)

Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa

Địa điểm: SkyOffice, Tầng 5, Số 58, Ngõ 298 Tây Sơn, Đống Đa